Kontakt

Kontakt

Author: Grzegorz Kumorowicz

Galeria Zamek w Reszlu
(Die Galerie „Zamek“ in Rößel)
ul. Podzamcze 3
11-400 Reszel
tel. (89) 751-18-00
e-mail: galeriareszel@muzeum.olsztyn.pl