Kontakt

Kontakt

Author: Grzegorz Kumorowicz

Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim
(Das Ermland-Museum in Heilsberg)
Pl. Zamkowy 1
11 -100 Lidzbark Warmiński
Tel./Fax: 89 767-21-11
Museumsleiter: Małgorzata Jackiewicz-Garniec,
Innerer Schutzdienst: Tel. 89 767-78-04
e-Mail: lidzbark@muzeum.olsztyn.pl