Kontakt

Kontakt

Author: Grzegorz Kumorowicz

Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu
(Das Johann-Gottfried-Herder-Museum in Mohrungen)
ul. Dąbrowskiego 54
14-300 Morąg
Museumsleiter: Magdalena Bartoś
Tel.: (89) 757-28-48